ÖSTERSUNDS STORA
FOTO - INSPIRATIONSDAG
Inställd pga sjukdom.

   
    Tack alla sponsorer, utställare och föreläsare!
Idén lever vidare och vi återkommer!
.